Mäntysaari, P. (2024) ”Onko legal design tiede? Havaintoja erään väitöskirjan perusteella”, Lakimies, 122(1), ss. 174–188. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/138010 (Viitattu: 19toukokuuta2024).