Hyttinen, T. (2023) ”Avoin julkaiseminen on lisännyt Lakimies-aikakauskirjan näkyvyyttä”, Lakimies, 121(6), s. 842. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/138551 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).