Salminen, J. (2023) ”Suomalaista oikeuskulttuuria tekemässä”, Lakimies, 121(7-8), ss. 1290–1293. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/140851 (Viitattu: 14huhtikuuta2024).