Muukkonen, M. ”Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti”. Lakimies, vsk. 121, nro 2, huhtikuuta 2023, ss. 339-44, https://journal.fi/lakimies/article/view/122223.