Nyman, M. ”KHO 2022:111 - Äänestäminen ja ratkaisun lopputuloksen selkeys”. Lakimies, vsk. 121, nro 6, marraskuuta 2023, ss. 959-66, https://journal.fi/lakimies/article/view/135989.