Brunila, T., J. Salminen, ja M. Värttö. ”Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana”. Lakimies, vsk. 121, nro 7-8, joulukuuta 2023, ss. 1011–1036, https://journal.fi/lakimies/article/view/137003.