Muukkonen, Matti. ”Kuntalain soveltamisalasta: Oikeustieteellisen tutkimuksen rakenteesta yleisesti, eräästä tutkimusraportista erityisesti”. Lakimies 121, no. 2 (huhtikuuta 14, 2023): 339–344. Viitattu helmikuuta 27, 2024. https://journal.fi/lakimies/article/view/122223.