Brunila, Tuukka, Janne Salminen, ja Mikko Värttö. ”Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana”. Lakimies 121, no. 7-8 (joulukuuta 13, 2023): 1011–1036. Viitattu huhtikuuta 14, 2024. https://journal.fi/lakimies/article/view/137003.