1.
Brunila T, Salminen J, Värttö M. Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa - Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. LM [Internet]. 13. joulukuuta 2023 [viitattu 25. huhtikuuta 2024];121(7-8):1011–1036. Saatavissa: https://journal.fi/lakimies/article/view/137003