Maaseutututkimus-lehden (ent. MUA-lehti) verkkolehtiarkistot 2009–2019 löytyvät toistaiseksi osoitteesta www.mua-lehti.fi.

Uusin numero

Vol 29 (2021): Maaseudun ja kaupungin elävä suhde
Karhu ja kaupunkiympäristö sulautuneina yhteen

Toim. Torsti Hyyryläinen ja Kaisa Schmidt-Thomé

Kaupungit ja maaseudut muodostuvat paitsi lukemattomista konkreettisista paikallisuuksista myös jaetusta kokemuksesta. Kyse on kollektiivisista tulkinnoista, jotka ovat sulautuneet osaksi nykyihmisen tietoisuutta, elämää ja kieltä. Tämä teos pureutuu siihen elävään kerrontaan ja kuvastoon, jota julkisessa viestinnässä on kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta tuotettu ja välitetty. Teoksen artikkeleissa nostetaan esiin erilaisia maaseudun ja kaupungin elävää suhdetta ylläpitäviä toimijoita ja toimijarooleja. Artikkeleita yhdistää Kansalliskirjaston kautta käyttöön saatu digitaalinen sanoma- ja aikakauslehtiaineisto, jota hyödynnettiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa toteutetussa Maaseudun ja kaupungin suhde -tutkimushankkeessa.

Nyt kun talousjärjestelmän biosfäärillemme tuottama ylikuormitus laajasti tiedostetaan, kaupunkeja ja maaseutuja yhdistävä haaste on saada ihmisen ja luonnon suhde tasapainoon. Tähän liittyy myös tarve kyseenalaistaa käsitys maaseuduista varantoina, joita kaupunkitalous hyödyntää. Kun maaseudun ja kaupungin tasapainoisempi vuorovaikutus tuodaan osaksi kestävyysmuutosta koskevaa keskustelua, on entistä helpompi nähdä maaseudun kehittyminen yhteiskunnallisena edistyksenä. 

Julkaisun teema on Maaseutututkimus-lehden toimituskunnan asettama. Toimituskuntaan kuuluvat: Tuomas Kuhmonen, Katri Lassila, Marko Nousiainen, Anni Rannikko, Sulevi Riukulehto, Kaisa Schmidt-Thomé, Katriina Soini, Kaarina Tervo-Kankare ja Seija Tuulentie.

Teoksen tuottamista on tukenut Keskitien säätiö.

Kansikuva: Jasmina Ijäs, Dikotomia 5 (2018)

Julkaistu: 2021-12-30

Koko numero

Näytä kaikki numerot