[1]
Oinas, P. 2023. Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana. Maaseutututkimus. 31, (kesä 2023), 55–79. DOI:https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.119733.