[1]
Toimitus 2022. MUA-yhdistyksen gradupalkinto Ilona Laaksolle. Maaseutututkimus. 30, 2 (joulu 2022), 100.