[1]
Rimhanen, K., Aro, K., Rikkonen, P. ja Rosengren, L. 2023. Ruokajärjestelmän resilienssin edistämiseksi on lisättävä tuotannon monimuotoisuutta, uusiutuvan energian tuotantoa ja työvoiman liikkuvuutta. Maaseutututkimus. 31, (kesä 2023), 111–119. DOI:https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.129441.