[1]
Koppelmäki, K. 2023. Kiertotalouden mukainen ruoantuotanto perustuu paikallisuuteen . Maaseutututkimus. 31, (kesä 2023), 121–129. DOI:https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.129443.