[1]
Jumppanen, A. ja Suutari, T. 2023. Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa: Jyrki Lehtola: Tesla metsässä. Kohtuuttomia esseitä. 2019. Tunteista. Trans-esseitä. 2021. Ihan sama. Kirjallisia esseitä. 2023 . Maaseutututkimus. 31, 1 (heinä 2023), 63–67. DOI:https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.131153.