[1]
Toimitus 2023. Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023. Maaseutututkimus. 31, 1 (heinä 2023), 85.