[1]
Toimitus 2023. Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023. Maaseutututkimus. 31, 1 (heinä 2023), 86.