[1]
Riukulehto, S. 2023. Paikkaseksikkyyttä maaseudulla: Tuomas Honkaniemi: Maaseutuja kaupungissa – Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta. Acta Wasaensia 508. Vaasan yliopisto 2023. 186 s. Maaseutututkimus. 31, 2 (joulu 2023), 97–100. DOI:https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.138102.