(1)
Muilu, T.; Voutilainen, O. Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän Toimivuus Ja kehittäminen. maaseutututkimus 2021, 29, 60–83.