(1)
Oinas, P. Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana. maaseutututkimus 2023, 31, 55-79.