(1)
Toimitus. Maaseutututkijatapaaminen ”Kestävät paikallisyhteisöt” Lappeenrannassa 25.-26.8.2022. maaseutututkimus 2022, 30, 138-139.