(1)
Rannikko, P. Omavaraisuus kylän elävöittäjänä – Omavaraopisto Paikallisena Mahdollisuutena. maaseutututkimus 2022, 30, 66-73.