(1)
Toimitus. MUA-yhdistyksen gradupalkinto Ilona Laaksolle. maaseutututkimus 2022, 30, 100.