(1)
Toimitus. MUA-Yhdistyksen Gradupalkinto Ilona Laaksolle. maaseutututkimus 2022, 30, 100.