(1)
Koppelmäki, K. Kiertotalouden mukainen ruoantuotanto perustuu paikallisuuteen . maaseutututkimus 2023, 31, 121-129.