(1)
Rannikko, A. Kenenkään ei ole pakko asua kaupungissa – kuvataitelija Reima Juhani Hirvosen haastattelu. maaseutututkimus 2023, 31, 71-77.