(1)
Kuisma, J. Vesihuollon tutkitut totuudet: Tapio Katko, Petri Juuti & Riikka Juuti: Vesihuollon myytit. 2022. . maaseutututkimus 2023, 31, 68-70.