(1)
Heikkurinen, P. Kaupunkiviljelystä ruokaturvaa? Suomalainen elämäntapa murroksessa. maaseutututkimus 2023, 31, 49-55.