(1)
Toimitus. Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023. maaseutututkimus 2023, 31, 85.