(1)
Toimitus. Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023. maaseutututkimus 2023, 31, 86.