(1)
Riukulehto, S. Paikkaseksikkyyttä maaseudulla: Tuomas Honkaniemi: Maaseutuja kaupungissa – Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta. Acta Wasaensia 508. Vaasan yliopisto 2023. 186 s. maaseutututkimus 2023, 31, 97-100.