Välimaa, M. (2021). Erontekoja meidän ja muiden välillä: Turvapaikanhakijoihin kohdistuva vastarinta maaseudun kontekstissa. Maaseutututkimus, 29(1), 6–31. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109032