Muilu, T., & Voutilainen, O. (2021). Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän toimivuus ja kehittäminen. Maaseutututkimus, 29(1), 60–83. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109035