Oinas, P. (2023). Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana. Maaseutututkimus, 31, 55–79. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.119733