Weckroth, M., Hamunen, K., & Leskinen, L. (2022). Digitaalisuus ja maaseudun sosiaalinen pääoma – sopeutumista hybridiratkaisujen kautta?. Maaseutututkimus, 30(1), 118–128. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.119905