Toimitus. (2022). Maaseutututkijatapaaminen ”Kestävät paikallisyhteisöt” Lappeenrannassa 25.-26.8.2022 . Maaseutututkimus, 30(1), 138–139. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/120243