Rannikko, P. (2022). Omavaraisuus kylän elävöittäjänä – Omavaraopisto paikallisena mahdollisuutena . Maaseutututkimus, 30(2), 66–73. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.122935