Rimhanen, K., Aro, K., Rikkonen, P., & Rosengren, L. (2023). Ruokajärjestelmän resilienssin edistämiseksi on lisättävä tuotannon monimuotoisuutta, uusiutuvan energian tuotantoa ja työvoiman liikkuvuutta. Maaseutututkimus, 31, 111–119. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.129441