Koppelmäki, K. (2023). Kiertotalouden mukainen ruoantuotanto perustuu paikallisuuteen . Maaseutututkimus, 31, 121–129. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.129443