Rannikko, A. (2023). Kenenkään ei ole pakko asua kaupungissa – kuvataitelija Reima Juhani Hirvosen haastattelu. Maaseutututkimus, 31(1), 71–77. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.131148