Jumppanen, A., & Suutari, T. (2023). Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa: Jyrki Lehtola: Tesla metsässä. Kohtuuttomia esseitä. 2019. Tunteista. Trans-esseitä. 2021. Ihan sama. Kirjallisia esseitä. 2023 . Maaseutututkimus, 31(1), 63–67. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.131153