Kuisma, J. (2023). Vesihuollon tutkitut totuudet: Tapio Katko, Petri Juuti & Riikka Juuti: Vesihuollon myytit. 2022 . Maaseutututkimus, 31(1), 68–70. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.131200