Heikkurinen, P. (2023). Kaupunkiviljelystä ruokaturvaa? Suomalainen elämäntapa murroksessa. Maaseutututkimus, 31(1), 49–55. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.131203