Toimitus. (2023). Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023. Maaseutututkimus, 31(1), 86. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131464