Turunen, M., Rasmus, S., Järvenpää, J., & Kivinen, S. (2020). Metsätalouden ja porotalouden keskinäiset vaikutukset ja suhteen muutokset Pohjois-Suomessa. Maaseutututkimus, 28(1), 29–67. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94484