Tantarimäki, S. (2020). Etätyö tulee taas! : Työn murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet maaseudun kunnille ja kaupungeille. Maaseutututkimus, 28(1), 85–102. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94488