Rannikko, Pertti. 2022. ”Omavaraisuus kylän elävöittäjänä – Omavaraopisto Paikallisena Mahdollisuutena”. Maaseutututkimus 30 (2):66-73. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.122935.