Toimitus. 2022. ”MUA-Yhdistyksen Gradupalkinto Ilona Laaksolle”. Maaseutututkimus 30 (2):100. https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125391.