Jumppanen, Aapo, ja Timo Suutari. 2023. ”Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa: Jyrki Lehtola: Tesla metsässä. Kohtuuttomia esseitä. 2019. Tunteista. Trans-esseitä. 2021. Ihan sama. Kirjallisia esseitä. 2023. ”. Maaseutututkimus 31 (1):63-67. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.131153.