Hyyryläinen, T. (2021) ”Toivoa ja elämää 2100-luvun maaseudulla”, Maaseutututkimus, 29(1), ss. 3–5. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109030 (Viitattu: 18tammikuuta2022).