Helenius, J. (2021) ”Rauha luonnon kanssa solmitaan ruokapöydissä”, Maaseutututkimus, 29(1), ss. 106–114. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109038 (Viitattu: 3elokuuta2021).